top of page

Steun biologisch en regeneratieve landbouw!


Al eerder heb ik in een nieuwsartikel aangegeven dat in mijn optiek, regeneratieve landbouw de toekomst is.

Vandaag zie ik een artikel voorbij komen in de Volkskrant, die dit bevestig.


Zo blijkt uit recent onderzoek en statistieken van de Universiteit van Wageningen, dat biologisch dynamische landbouw een vermindering van 22% aan ammoniak uitstoot produceert ten opzichte van reguliere landbouw bedrijven. De emissie per hectare grond is zelfs 53% minder!

Biologisch dynamische (tevens ook regeneratief) bedrijven houden namelijk minder koeien per hectare grond, gebruiken geen kunstmest en passen meer weidegang toe. Een andere belangrijke factor voor minder ammoniak uitstoot is dat deze bedrijven aanzienlijk minder krachtvoer als voeding bieden voor hun vee.


Aangezien onze landbouw voor meer dan 60% melkveehouderijen en koeienboerderijen bevat, vermindert de stikstof productie aanzienlijk wanneer deze bedrijven overstappen op biologisch dynamisch en regeneratieve landbouw.

Redenen genoeg dus deze vorm van landbouw te steunen!


#regeneratievelandbouw #milieu #milieubewust #duurzaam #biologisch #dynamisch #gezond #gezondleven #voeding #gezondevoeding #leefstijl #gezondheid

8 views0 comments
bottom of page