top of page

Privacy Policy

Marjolein Leenders, gewichtscoach, eigenaresse van Marjolein Gezond, gevestigd op J.G. Bastiaansstraat 12, 7425HL Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Marjolein Gezond, J.G. Bastiaansstraat 12, 7425HL Deventer

KVK: 82390495

Telefoon: +31639799619
Email: info@marjoleingezond.nl

Website: www.marjoleingezond.nl

Persoonsgegevens die Marjolein Gezond verwerkt

Marjolein Leenders verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Marjolein Gezond, of omdat je je gegevens verstrekt tijdens een (telefonisch) gesprek, e-mail, bericht of bezoek aan de website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

-  Voor- en achternaam

-  Geslacht

-  Geboortedatum

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marjolein Gezond verwerkt

Marjolein Leenders verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

- Gezondheidsgegevens en gegevens over je persoonlijke situatie die van belang zijn; zoals geboortetijd en plaats,

om persoonlijk advies te kunnen geven of om te verwijzen naar andere zorgverleners.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Marjolein Gezond persoonsgegevens verwerkt

Marjolein Leenders verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Het aanbieden van een persoonlijk coachtraject

-  Het afhandelen van je betaling

-  Het verstrekken van nodige gegevens aan de belastingdienst of om dienstverlening te kunnen uitvoeren

-  Verzenden van de nieuwsbrief van Marjolein Gezond

-  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang Marjolein Gezond persoonsgegevens bewaart

Marjolein Gezond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen voor fiscale gegevens zoals facturen is zeven jaar (wettelijk verplicht). De overige gegevens worden twee jaar na het afronden van de begeleiding vernietigd.

- Marjolein Gezond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Marjolein Gezond verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alleen met jouw toestemming indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding/advisering. Denk hierbij aan overdracht of rapportage aan andere zorgverleners.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Marjolein Gezond een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Op dit moment verwerken de volgende externe partijen persoonsgegevens in opdracht van Marjolein Gezond:

Evry Software (klantenbeheer, afspraken en facturatie)

- Voor-enachternaam

-  Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Zorgverzekeraar
- Afspraak gegevens
- Factuur gegevens, statusbetaling

De Goede Administraties (jaarrekening, verstrekking gegevens wettelijk verplicht door belastingdienst)

Wix (host van website en mail)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Marjolein Gezond gebruikt

Marjolein Gezond maakt op de website marjoleingezond.nl gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Als je daarvoor toestemming geeft, wordt ook gebruik gemaakt van marketing cookies (momenteel alleen Facebook/Instagram). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Marjolein Gezond gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Marjolein Gezond hiermee de website optimaliseren en je via social media gepersonaliseerde advertenties tonen. Via de cookie instellingen tab onderin de website kan je afmelden voor marketing cookies. Je kunt je afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjolein Gezond. Stuur hiervoor je verzoek naar info@marjoleingezond.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd moet worden.
Marjolein Gezond wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Marjolein Gezond persoonsgegevens beveiligt

Marjolein Gezond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@marjoleingezond.nl

bottom of page